Balcerowicz - który w czwartek uczestniczył w konferencji Forum Obywatelskiego Rozwoju - uważa, że stan polskich finansów nie jest dobry i szkodzi rozwojowi gospodarczemu. "Po pierwsze, mamy poziom wydatków publicznych najwyższy (...) po Słowenii, Węgrzech i Czechach" - zaznaczył. Dodał, że kraje te - zwłaszcza Słowenia i Czechy - mają wyższy poziom dochodu na mieszkańca. Wskazał też, że relacja długu publicznego Polski do PKB jest też jedną z najwyższych w regionie.

Reklama

"Ten stan finansów publicznych naszego państwa wziął się w bardzo dużej mierze z działań i zaniechań w latach 2005-2007" - powiedział i dodał, że drugim czynnikiem był światowy kryzys finansowy.

Zdaniem Balcerowicza lekarstwem na tę sytuację jest ograniczanie wydatków. "W kraju, w którym podatki i tak są bardzo wysokie na tle krajów porównywalnych, jeżeli się myśli o rozwoju gospodarczym (...) nie można zaczynać od podwyżki podatków" - powiedział, odnosząc się do zaproponowanej przez rząd podwyżki podatku VAT.Balcerowicz przedstawił propozycje dot. ograniczenia wydatków: zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat (ma to przynieść ograniczenie wydatków o 5 mld zł w 2011 r., 15 mld zł w 2012 r. i 45 mld zł w 2020 r.), objęcie największych gospodarstw rolnych podatkiem dochodowym (2-3 mld zł w 2012 r.), likwidację w PIT ulgi na dzieci (6 mld zł w 2012 r.), rezygnację z podwyżek dla nauczycieli w latach 2010 - 2011 i zmniejszenie zasiłku pogrzebowego.

FOR chce też likwidacji w PIT ulgi internetowej (0,4 mld zł w 2012 r.), ograniczenia długość płatnego urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni i wprowadzenia zasady, że zasiłków chorobowych nie wypłaca się przez 3 pierwsze dni choroby, niezależnie od jej całkowitej długości.

Zdaniem ekspertów FOR, kraje Unii Europejskiej przeprowadzają reformy zmierzające do zwiększenia zatrudnienia - Czesi i Słowacy chcą zmniejszyć wysokość zasiłków dla bezrobotnych, Holandia zamierza podwyższyć wiek emerytalny z 65 do 67 lat, a Grecja w latach 2010 - 2013 podniesie wiek emerytalny kobiet z 60 do 65 lat. Belgia w 2009 r. podniosła wiek emerytalny z 64 do 65 lat. Na Słowacji w latach 2011-2014 wiek emerytalny kobiet wzrośnie z 55 do 62 lat.