W Unii stopniowo obniżane są opłaty roamingowe. Od 1 lipca 2010 r. za inicjowane przez abonenta połączenie opłata nie może przekroczyć 0,39 euro (bez VAT), a za połączenie przychodzące – 0,15 euro (bez VAT). Takie stawki określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE).

"Wprawdzie rozporządzenie obniża opłaty, ale są one podawane w euro. Gdy w 2008 r. przeliczano opłaty, euro kosztowało 3,20 zł. Obecnie kurs jest znacznie wyższy. Pomimo obniżenia stawek niektóre opłaty mogą więc nie spaść" - tłumaczy Piotr Dziubak z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Operatorzy od tego roku zobowiązani są także do wprowadzenia limitów dla transmisji danych, tzw. cut off limits. "Do tej pory nie było żadnego ograniczenia w korzystaniu z internetu przez komórkę. Często docierały do nas skargi konsumentów, że po powrocie do kraju musieli zapłacić nawet kilka tysięcy złotych rachunku. W tej chwili wprowadzono limit korzystania z internetu do 50 euro. Po przekroczeniu tego progu trzeba będzie potwierdzić dalszą chęć korzystania z sieci" - tłumaczy Piotr Dziubak.

Więcej informacji: Opłaty roamingowe: Internet przez komórkę z limitem do 50 euro

p