UOKiK zobowiązał operatorów do usunięcia z niej dwóch zapisów. Pierwszy daje Polkomtelowi wyłączność na świadczenie tej usługi, a drugi – pierwszeństwo w jej świadczeniu w sytuacji, gdy P4 uzyska od innego operatora lepszą ofertę, a Polkomtel zdecyduje się dostosować swoje ceny do tej konkurencyjnej oferty.

Reklama

Decyzja UOKiK to sukces P4. Operator sieci Play stara się renegocjować z Polkomtelem zawartą w czerwcu 2006 roku na minimum pięć lat umowę. Podpisanie umowy o roamingu krajowym było niezbędne, by P4 mogło w marcu 2007 roku zacząć komercyjnie świadczyć usługi w całej Polsce. Jej szczegółów nigdy nie ujawniono. P4 na początku tego roku informowało, że miesięczne koszty z tego tytułu szacuje na ok. 30 mln zł. Wykreślanie z niej zapisów o wyłączności i pierwszeństwie umożliwia P4 podpisanie analogicznej umowy z innym operatorem dysponującym ogólnopolską siecią komórkową.

Więcej informacji: Polkomtel stracił roaming na wyłączność dla sieci Play

p