Wadliwe są citroeny C4 wyprodukowane pomiędzy wrześniem 2005 roku i październikiem 2006 oraz wszystkie citroeny C4 z ESP powstałe do października 2006. Systemy ABS i ESP mogą wywołać pożar różnych układów, m.in. hamulcowego. Niebezpieczeństwo takie istnieje w szczególności w okresie zimowym.

Producent obiecał, że bezpłatnie naprawi wszystkie wadliwe auta. Poinformował, że dotrze z taką ofertą do niemal 3 tys. Polaków posiadających citroeny. Każdemu właścicielowi auta wyśle listem poleconym informację o konieczności skontaktowania się z autoryzowaną stacją obsługi.