Tym samym Grupa Wydawnicza Bauer wchłonie dotychczasowego właściciela radia RMF FM - spółkę Broker FM. Wstępną umowę sprzedaży rozgłośni już podpisano. Daje ona Bauerowi większość akcji radia i prawo do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących stacji - bo ponad 70 proc. głosów na posiedzeniach spółki. Niemiecki inwestor chce jednak więcej. Pozostałe akcje planuje kupić na rynku. Wszystko więc wydawałoby się przesądzone. Jednak tak nie jest. Ostateczną zgodę na nowego właściciela RMF-ki podejmie w ciągu kilku miesięcy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jeśli UOKiK się zgodzi, największe polskie radio czekają zmiany. Jakie? Na razie przyszły właściciel trzyma to w tajemnicy. A dziennikarze radiowi dostali tylko zdawkową informację w e-mailach o treści: "planowane zmiany właścicielskie nie powinny wpłynąć negatywnie na pracę radia, a grupa medialna, do której wejdzie stacja, może być wyzwaniem".

Wyzwaniem również dla samego Bauera. Bo do tej pory wydawnictwo zajmowało się głównie gazetami, takimi jak: "Twój Styl", "Tele Tydzień", "Świat Kobiety".