Cudzoziemcy będą mogli legalnie pracować przez trzy miesiące w rolnictwie bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę - taki przepis znalazł się w projekcie rozporządzenia resortu pracy i polityki społecznej.

Rolnik, bez zbędnych formalności, będzie mógł w swoim gospodarstwie korzystać z pomocy obcokrajowców, jeśli tylko zgłosi ten fakt w urzędzie. Pozwolenie na pracę będzie potrzebne jedynie w przypadku, gdy farmer zadowolony z pracy cudzoziemca, będzie chciał go zatrudnić na dłużej niż trzy miesiące.