107 dolarów na mieszkańca - tyle w Polsce wydaje się rocznie na badania i rozwój. To znikoma suma, porównując ile przeznaczają na nowoczesne technologie inne państwa należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - pisze "Wirtualny Nowy Przemysł".

Najwięcej bowiem wydaje Szwecja - aż 1399 dolarów, na drugim miejscu jest Luksemburg, a na trzecim USA. Polskę wyprzedzają nawet Czesi, czy Węgrzy. Jeśli zaś chodzi o porównanie czasu, który obywatele poświęcają na badania, to w Izraelu, czy Szwecji wskaźnik ten jest aż 14 razy wyższy niż w Polsce.