Pomoc mają szansę otrzymać osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne już od 1 lipca 2008 r. Kredytobiorca będzie otrzymywał od BGK maksymalnie 1200 zł miesięcznie przez okres roku od przyznania takiej pomocy. Po 2 latach od otrzymania ostatniej transzy, cała kwota pomocy będzie zwracana przez 8 lat po 12,5 proc. łącznej kwoty rocznie.

Projekt ustawy trafi w piątek Sejmu - zapowiedział Boni. Jeśli projekt zostanie przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 17 marca, to z dopłat będzie można korzystać najpóźniej od początku maja - dodał.

Uczestnicząca w konferencji minister pracy Jolanta Fedak powiedziała, że jej resort otrzymał dodatkowo prawie 0,5 mld zł na pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych osobom, które straciły pracę i nie są w stanie regulować długu wobec banku.

Boni wyjaśnił, że że środki na dopłaty będą pochodziły z Funduszu Pracy, ale operatorem tej pomocy dla bezrobotnych ma być Bank Gospodarstwa Krajowego. O ile jednak Fundusz Pracy uruchomi i wyda pieniądze na dopłaty do kredytów, to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pośredniczył między bankami a kredytobiorcami.

Jeśli bezrobocie będzie nadal rosnąć, okresowa zwrotna pomoc państwa może dotyczyć od 40 tys. do 100 tys. gospodarstw domowych, które mają kredyty hipoteczne - wyjaśnił Michał Boni.