Ulga przysługuje tylko rodzicom. Dopiero za rok będą z niej mogli skorzystać rodziny zastępcze i opiekuni prawni. Odliczyć od podatku można 1173,70 zł na każde dziecko które podatnik wychowywał w trakcie roku podatkowego - podaje serwis money.pl.

Ulgę rozliczyć można w pełnej wysokości, nawet jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku podatkowego. Za rok odliczenie będzie proporcjonalne zależnie od miesiąca urodzenia dziecka. Czyli rodzice, którym dziecko urodziło się w grudniu, będą mogli odliczyć 1/12 maksymalnej kwoty.

>>> PIT - Nie każdy skorzysta z ulgi internetowej

Odliczenie dotyczy także dzieci pełnoletnich, które nie ukończyły 25 lat, ale uczą się w polskich szkołach i nie podejmują pracy zarobkowej. Jeżeli dziecku jest przyznany zasiłek pielęgnacyjny to limit wieku nie obowiązuje.

Rodzicom przysługuje jedna ulga, którą mogą rozliczyć w zeznaniu składanym przez którekolwiek z nich. Natomiast w sytuacji, gdy rodzice nie są małżeństwem, ulga przysługuje temu z nich, u którego dziecko faktycznie mieszka. Jeśli przez część roku pozostaje ono z matką, przez część natomiast z ojcem, odliczenie przysługuje im proporcjonalnie: w wysokości 1/12 pełnej kwoty za każdy miesiąc przebywania u tego rodzica.

>>> Nie dostałeś PIT-a? To masz problem

Ulga na wychowanie dziecka przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych. Nie mogą więc jej odliczyć przedsiębiorcy, którzy wybrali 19-procentowy podatek liniowy, ryczałt, czy kartę podatkową.