Jaką rolę w realizacji programu EQUAL gra fundacja?

Reklama

Lech Witecki: Fundacja "Fundusz Współpracy" odpowiada za wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Obsługujemy program, począwszy od oceny projektów, zawierania umów, wsparcia ekspercko-doradczego, nadzoru nad bieżącą realizacją projektów, a skończywszy na kontroli merytorycznych efektów i wydatkowania. Wspieramy naszych beneficjentów, organizując dla nich szkolenia z różnych obszarów, m.in. zarządzania projektami, promocji, PR, zagadnień finansowych oraz prawnych. Zainicjowaliśmy także cieszące się ogromną popularnością regionalne spotkania Krajowych Sieci Tematycznych. Jest to forum wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami realizującymi projekt oraz okazja do promocji efektów projektów w regionie wśród samorządowców i lokalnych przedsiębiorców.

Co fundacji udało się już osiągnąć?

Lech Witecki: W marcu wskaźnik poświadczonych wydatków z EQUAL wahał się na poziomie 24 mln zł, a już w październiku przekroczył 30 mln zł. Było to efektem m.in. uproszczenia procedur. Wprowadzone zmiany przyspieszyły obieg dokumentacji i ograniczyły liczbę oraz objętość dokumentów. Partnerstwom spodobała się nowa organizacja analizy i weryfikacji wniosków o płatność. Nasi pracownicy pomagają im sporządzać takie wnioski na miejscu. Wprowadzają poprawki, podpowiadają, co należałoby zmienić i wniosek już następnego dnia jest gotowy. To wszystko sprawia, że stajemy się coraz bardziej przyjazną instytucją. Taką, w której partnerzy dostają wystarczające wsparcie, aby móc sprawnie realizować projekty.

Dzięki pracy nad EQUALEM zdobyliśmy bezcenne doświadczenia w zakresie zarządzania. Poza tym mamy świetne rozwiązania, adresowane do różnych grup społecznych, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: długotrwale bezrobotnych, uzależnionych czy niepełnosprawnych. Są to m.in. nowe propozycje podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju osobistego, modele ułatwiające godzenie życia osobistego i zawodowego. Natomiast z myślą o pracodawcach zostały wypracowane innowacyjne pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej, np. zielone technologie oraz wsparcie dla nich w zakresie efektywnego korzystania z elastycznych form zatrudnienia.

Co stanie się w przyszłości z programem EQUAL?

Lech Witecki: PIW EQUAL kończy się definitywnie 30 czerwca 2008 r. Ale nie oznacza to śmierci rezultatów, pomysłów i produktów, które narodziły się w czasie trwania tej inicjatywy. Mając już doświadczenie i wiedzę, możemy powiedzieć, co się sprawdza, a co nie, jakie rozwiązanie jest najlepsze. Fundacja wspierająca teraz PIW EQUAL będzie wspierała także Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Tam również będziemy chcieli wykorzystać zdobyte w PIW EQUAL doświadczenie i wiedzę.

Istotne jest, że każda osoba zainteresowana rezultatem pracy partnerstw będzie mogła otrzymać bezpłatne prawa autorskie do danego produktu. Pamiętajmy także, że EQUAL to przede wszystkim potężna kampania społeczna na rzecz zmian świadomościowych, przeciwdziałająca wszelkim przejawom dyskryminacji na rynku pracy. Po to promujemy rezultaty, żeby zarówno społeczeństwo, jak i politycy korzystali z nich w codziennej pracy. Przykładem takiego działania jest chociażby kampania społeczna "Masz szansę".