Fiskus zbierze i przetworzy dane podatnikówKontrola skarbowa zyska nowe uprawnienia do gromadzenia danych. Urzędnicy fiskusa będą szukać informacji o podatnikach u innych przedsiębiorców. Zdaniem ekspertów nowe regulacje doprecyzują dzisiejsze zasady przeprowadzania kontroli.

Reklama

Organy kontroli skarbowej będą mogły żądać udostępnienia wszelkich informacji, w tym danych osobowych, bez zgody zainteresowanej osoby, od każdego przedsiębiorcy. Będzie tak, gdy urzędnicy uzyskają informacje, że podatnik np. prowadzi niezgłoszoną firmę lub nie opodatkowuje dochodów. Zebrane dane będą mogły być też przetwarzane. Takie regulacje zawiera nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej, która jest przedmiotem prac komisji sejmowych. Zdaniem ekspertów nowe przepisy nie powinny prowadzić do nadużyć.

Urzędnicy sobie radzą

Grażyna Hermann-Perek z UKS w Poznaniu tłumaczy, że ustawa o kontroli skarbowej zobowiązuje organy administracji rządowej i samorządowej oraz inne państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki do nieodpłatnego udostępniania informacji kontroli skarbowej przy wykonywaniu zadań ustawowych, np. urzędy z ksiąg wieczystych pozyskują dane o nieruchomościach, z Krajowego Rejestru Sądowego – informacje o przedsiębiorcach itd.

"Ustawa pozwala również na sprawdzenie w czasie kontroli rzetelności dokumentów u kontrahenta kontrolowanego" - podkreśla Grażyna Hermann-Perek. Dodaje, że ustawodawca wyposażył kontrolę skarbową w wywiad skarbowy, który gromadzi i przetwarza określone informacje.

Więcej informacji: Fiskus zbierze i przetworzy dane podatników

p