Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zmiany dotyczą opodatkowania wyrobów tytoniowych i wynikają z konieczności dostosowania naszych regulacji do przepisów unijnych.

Reklama

Zgodnie z dyrektywami unijnymi, zniesiona zostanie najpopularniejsza kategoria cenowa (NKC) jako punkt odniesienia dla wspólnotowego minimalnego podatku akcyzowego oraz zastąpienie NKC średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży. Zmienią się także definicje papierosów, cygar i innego tytoniu do palenia.

Obecnie minimum UE dla opodatkowania papierosów wynosi 64 euro/1000 sztuk. Od 1 stycznia 2014 r. będzie to 90 euro/1000 sztuk. Polska wynegocjowała okres przejściowy i na dojście do 90 euro minimum unijnego mamy czas do 1 stycznia 2018 r. Nie oznacza to jednak, że przez najbliższe osiem lat akcyza na papierosy nie wzrośnie. Zmiany szykują się już od 1 stycznia 2011 r. Resort finansów podaje, że osiągnięcie 64 euro od wszystkich papierosów przy zakładanym kursie 3,85 zł/euro nie wymagałoby w 2011 roku podwyżki akcyzy na papierosy. Jednak pozostawienie stawek akcyzy na papierosy na niezmienionym poziomie, przy planowanej inflacji na poziomie 1,8 proc., spowodowałoby realny spadek opodatkowania. Oznacza to, że na 2011 rok akcyza zostanie podwyższona o skalę inflacji, tj. o 1,8 proc. Wzrośnie też w stosunku do 2010 roku krajowa akcyza ogółem, liczona od średniej ważonej ceny detalicznej o 1,62 proc.

Przy założeniu pełnego przeniesienia wzrostu obciążenia podatkowego w 2011 roku na konsumentów, cena paczki papierosów wzrośnie o 11 gr. To może być jedna podwyżka. Kolejnej należy się spodziewać w sytuacji, gdy kurs euro na 1 października 2010 r. będzie wyższy niż 3,85 zł.

p