W telewizji publicznej może dochodzić do łamania konstytucyjnej zasady tajemnicy korespondencji. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił do prezesa TVP z prośbą o udzielenie informacji w sprawie polityki firmy dotyczącej obiegu i zabezpieczeń korespondencji kierowanej do jej pracowników.

RPO domaga się wyjaśnień, bo docierają do niego sygnały o otwieraniu poczty (papierowej i elektronicznej) zaadresowanej imiennie do dziennikarzy TVP. Praktyki takie mieli stosować wydawcy oraz kierownictwo stacji.

>>> Czytaj więcej: Firma nie powinna sprawdzać listów do pracownika

p