Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opracował wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2010 rok. Taki plan publikowany jest co roku i stanowi dla podatników jedno z cenniejszych źródeł informacji o tym, co znajdzie się w kręgu zainteresowania fiskusa w danym roku. Priorytety działań urzędów kontroli skarbowej (UKS) zostały ustalone w podobny sposób jak w planie na 2009 rok.

Urzędnicy skupią się na przestępstwach skarbowych związanych m.in. z akcyzą i VAT. Równie uważnie będą śledzić transakcje między podatnikami, także w wymiarze międzynarodowym, np. między podmiotami powiązanymi. Wszystko po to, aby zapobiec przerzucaniu dochodów za granicę.

Urzędnicy UKS będą dokładnie sprawdzać podatników pod kątem uchylania się od opodatkowania lub zatajania przychodów. Na szeroką skalę mają być prowadzone kontrole przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne. Kontynuowane będą czynności kontrolne w stosunku do podatników zajmujących się handlem w internecie.

>>> Czytaj więcej: Fiskus: zwykły podatnik nie musi się bać

p