Mimo kryzysu i spadku oprocentowania ilość pieniędzy, jakie Polacy pozostawili w bankach w formie depozytów, przekroczyła 363 mld zł. O ile oszczędności firm spadają, o tyle lokaty gospodarstw domowych wzrosły w ostatnim roku o ok. 60 mld zł.

Tylko część tego wzrostu to odsetki dopisane do depozytów. Tak więc wojna depozytowa między bankami zakończyła się, banki obniżają oprocentowanie, ale dla wielu z nas oszczędzanie w banku ma jeden zasadniczy walor – jest ono bezpieczne, bo korzystamy choćby z gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (kwota do równowartości 50 tys. euro ma pełne gwarancje BFG). Teoretycznie lokata to bardzo prosty produkt, jednak wybór najlepszej dla nas propozycji wcale nie jest taki prosty. Mamy różne priorytety, różne oszczędności i odmienne oczekiwania. Nasz poradnik ma pomóc wybrać najlepsze rozwiązanie dla konkretnej osoby, w określonej sytuacji. Oto najważniejsze rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, by wybrać najlepszą lokatę w banku.

Różnice w oprocentowaniu rocznych depozytów w bankach są bardzo duże: od 2 proc. do maksymalnie 6 proc.

– Bankowcy poczuli się bezpieczniej, nie ma już takich problemów z uzyskaniem finansowania na rynku międzybankowym, więc spadło oprocentowanie depozytów, które rok temu dochodziło do 10 proc. – mówi Piotr Kuczyński z Xeliona.

Zwyczajowo banki podają oprocentowanie roczne, więc lokata np. 3-miesięczna z oprocentowaniem 4 proc. po tych trzech miesiącach da nam ok. 1 proc. zysku. Pamiętajmy też, że depozyt można zerwać przed terminem jego zapadalności, czyli wycofać wcześniej swoje pieniądze, ale wówczas na pewno stracimy przynajmniej część należnych odsetek. Zjawiskiem coraz częstszym na naszym rynku jest możliwość negocjowania wysokości oprocentowania.

– Każdy klient może indywidualnie rozmawiać z naszymi doradcami w oddziale i uzyskać oprocentowanie dopasowane do kwoty depozytu i jego sytuacji – mówi Magdalena Załubska-Król z banku Pekao.

Najczęściej jednak możliwość negocjacji dotyczy tylko większych kwot depozytów. Można wówczas uzyskać wyższe oprocentowanie, niż wynika to z normalnej oferty banku.

>>> Czytaj więcej: Lokatę lepiej założyć przez internet

p