Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. z budżetu UE otrzymaliśmy o 20 mld euro więcej niż do niego wpłaciliśmy - wynika z informacji przedstawionych w Sejmie przez Ministerstwo Finansów. Z danych wynika, że w ubiegłym roku transfery środków unijnych do Polski wyniosły 9,2 mld euro, w tym na Politykę Spójności 6,1 mld euro, na Wspólną Politykę Rolną 3 mld euro, a w ramach pozostałych programów 140 mln euro.

"W tym samym czasie wpłaty do budżetu UE wyniosły 3,2 mld euro, co daje nam saldo na rok 2009 w wysokości prawie 6 mld euro. Od wejścia Polski do UE w 2004 r. mamy dodatnie saldo w wysokości ok. 20 mld euro" - poinformował dyrektor departamentu instytucji płatniczej w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński.

Wyjaśnił, że w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013, w ubiegłym roku wpłynęło do Polski 5,2 mld euro, w tym 2,7 mld euro tytułem zaliczek i 2,5 mld euro tytułem refundacji. Jednocześnie certyfikowano (przedstawiono do zatwierdzenia) do Komisji Europejskiej wydatki w wysokości 16,5 mld zł. Z tego wkład unijny wyniósł ok. 13 mld zł.