Od jutra posłowie i senatorowie będą mieli prawo nie tylko do bezpłatnych przejazdów pociągami, ale także do wcześniejszej rezerwacji miejsc. Uprawnienia takie przyznaje parlamentarzystomwchodzące jutro w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

Reklama

Zgodnie z tym rozporządzeniem PKP będą miały obowiązek zarezerwowania w pociągu czterech miejsc dla posłów i dwóch miejsc dla senatorów. Miejsca te będą musiały być zarezerwowane w wagonach klasy I. Jeżeli parlamentarzyści skorzystają z usług przewoźników, z którymi Kancelaria Sejmu i Senatu nie zawarła umowy, to otrzymają oni zwrot poniesionych wydatków.

Więcej informacji: PKP zarezerwują posłom miejsce w pociągu

p