6 milionów ludzi, czyli 17 procent społeczeństwa żyjke w biedzie, czyli zarabia mniej niż 60 procent przeciętnego wynagrodzenia - wylicza w swym Eurobarometrze Komisja Europejska. To dużo gorzej niż na zachodzie Europy. Najmniej osób biednych, ok. 10 proc., jest w Holandii, Czechach, Słowacji i Szwecji; tylko nieco więcej w Austrii, Danii, Słowacji i na Węgrzech.

Reklama

>>>Kilka milionów Polaków żyje w biedzie

Do tego zdecydowana większość społeczeństwa twierdzi, że bieda w Polsce jest rozpowszechniona. To jednak mniej niż na Zachodzie. Bo dużo bardziej pesymistyczni są Francuzi, których 86 proc. uważa, że bieda w ich kraju jest rozpowszechniona (przeciwnego zdania jest 12 proc.). Podobnie Belgowie (75 i 25 proc.) i Włosi (75 i 22 proc.). Także w Niemczech odsetek osób uważających biedę za rozpowszechnioną jest nieco wyższy niż w Polsce i wynosi 72 proc.

Sondaż miał przynieść odpowiedź na pytanie, jak obywatele UE postrzegają rozpowszechnienie biedy w ich krajach, a nie - jaka jest rzeczywista skala tego zjawiska. Pojęcie biedy jest bowiem względne i to, jak postrzegany jej rozpowszechnienie, zależy nie tyle od własnej zamożności, co od aspiracji i porównania się z innymi - tłumaczy Komisja Europejska.