"Zdążymy dostosować krajową definicję abonenta do unijnego prawa" - uspokaja Ministerstwo Infrastruktury. Sprawa jest rzeczywiście pilna, gdyż Komisja Europejska wszczęła kolejny etap postępowania restrykcyjnego wobec Polski, która nie dostosowała się do styczniowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie KE dotyczy nałożenia i wyznaczenia wysokości kary finansowej.

Reklama

"Dziwię się tak szybkiej reakcji Komisji Europejskiej" - mówi Magdalena Gaj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zgodnie z prawem Polska ma rok na wykonanie wyroku ETS. "Mamy więc czas do końca stycznia 2010 r. i wówczas wszczęcie postępowania byłoby uzasadnione" - tłumaczy minister Magdalena Gaj.

Więcej informacji: Użytkownicy telefonów na kartę nadal dyskryminowani

p