Nabór wniosków o Dobry Start ruszył 1 lipca. Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych dniach lipca wpłynęło już ponad 1 mln wniosków na około 1,6 mln dzieci. W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS dla prawie 4,6 mln dzieci wypłacił 1 mld 38 mln zł tzw. wyprawki szkolnej - przekazał rzecznik ZUS.

Kiedy wypłaty świadczenia Dobry Start

Reklama

Żebrowski zaznaczył, że jeżeli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Komu przysługuje świadczenie Dobry Start

Reklama

W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych. Świadczenie przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku. Świadczenie obejmuje uczniów w wieku do 20 lat oraz uczniów w wieku do 24 lat, w przypadku, gdy są to uczniowie z niepełnosprawnością.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start

Wniosek można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  • aplikację mZUS
  • portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
  • portal Emp@atia
  • bankowość elektroniczną

Osoby sprawujące pieczę nad dzieckiem, będące opiekunem prawnym, bądź faktycznym, a także osoby uczące się - usamodzielnione, mogą złożyć wniosek poprzez aplikację mZUS oraz portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.