Wypalenie zawodowe w klasyfikacji chorób. Wypalenie zawodowe zostało oficjalnie uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za syndrom związany z pracą i wpisane do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-11. W Polsce klasyfikacja ta obowiązuje od 2022 roku.

Reklama

L4 na wypalenie zawodowe – jak to wygląda w praktyce?

Choć wypalenie zawodowe jest wpisane do ICD-11, nie ma bezpośredniego kodu diagnostycznego dla tego syndromu, tej choroby. Lekarz może jednak wystawić zwolnienie lekarskie na podstawie objawów towarzyszących wypaleniu, takich jak:

Zaburzenia depresyjne

Zaburzenia lękowe

Zaburzenia snu

Zaburzenia psychosomatyczne (np. bóle głowy, problemy żołądkowe)

W praktyce oznacza to, że lekarz, najczęściej psychiatra, musi zdiagnozować konkretne objawy, aby móc wystawić L4.Innymi słowy, samo wypalenie zawodowe nie jest podstawą do wystawienia zwolnienia lekarskiego, ale może być czynnikiem sprzyjającym rozwojowi innych schorzeń, które już taką podstawę stanowią.

Jak uzyskać L4 na wypalenie zawodowe?

Jeśli podejrzewasz u siebie wypalenie zawodowe i jego objawy uniemożliwiają Ci normalne funkcjonowanie, warto skonsultować się z lekarzem psychiatrą lub lekarzem rodzinnym. Specjalista przeprowadzi wywiad, oceni Twój stan zdrowia i postawi diagnozę.

Jeśli stwierdzi, że Twoje problemy zdrowotne mogą być związane z wypaleniem zawodowym, na co wskazują konkretne objawy, wystawi Ci odpowiednie zwolnienie lekarskie.