Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne" na rok 2024.

Cel programu

Celem tego programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Reklama

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla tych osób.

Jaki budżet?

Na realizację zadań w ramach programu przeznaczono 30 mln zł z Funduszu Solidarnościowego w 2024 roku. Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnego wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.

Terminy naboru wniosków

Wnioski o dofinansowanie utworzenia centrum można składać od 1 lipca do 16 sierpnia.