Podwyżki otrzyma około 200 000 osób. W pomocy społecznej pracuje około 150 000 osób. Według związków zawodowych z tej liczby 35 000 osób nie otrzyma podwyżki. Problemem jest też to, że doprowadzono do dyskryminacyjnej sytuacji, gdy w jednym urzędzie część pracowników otrzymała dodatek 12 000 zł brutto (do 2027 r.), a pominięte osoby także zajmują się pomaganiem ludziom w sytuacjach wskazanych przez prawo.

Reklama

Pominięci zajmują się innymi zadaniami niż pomoc społeczna. Pracują przy:

1) dodatkach mieszkaniowych,

2) świadczeniach rodzinnych,

3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) PEFRON,

5) dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

6) obszar: Kluby Integracji Społecznej

7) obszar: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Polecamy też artykuł o wypłacie gwarantowanej: Ważny wyrok Sądu Najwyższego dla wdów i wdowców [sygn. I USKP 4/24]. Wypłata z emerytury zmarłej osoby

Dlaczego pominięto 35 000 ludzi z nowego systemu podwyżek?

Praktyka jest taka, że w jednostkach gminnych takich jak MOPS są pracownicy pracujący na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a w pokoju obok pracują osoby zajmujące się innymi rodzajami świadczeń niż te przyznane przez tą ustawę. Byłoby absurdem umieszczać ich w strukturze poza MOPS i sztucznie wynajmować osobne budynki. Takie rozwiązanie pozwala załatwić szereg spraw mieszkańcom gminy w jednym miejscu.

WAŻNE! Kryterium decydującym o przyznaniu dodatku 1000 zł brutto nie jest zatrudnienie w instytucjach wskazanych w przepisach i uchwałach rządu a wykonywanie określonych zadań.

Reklama

Dwie urzędniczki siedzą w MOPS przy jednym biurku. 1000 zł podwyżki brutto (do 2027 r.) otrzymała tylko jedna z nich

W wyjaśnieniach Ministerstwa Rodziny czytamy:

1) Pracownicy, których nie obejmą dodatki do wynagrodzeń, nie wykonują zadań z ww. ustawy (realizują zadania wynikające z innych ustaw będących niejednokrotnie w kompetencji innych Ministrów działowych, jak np. dodatki mieszkaniowe czy dodatki osłonowe) i władze samorządowe na te zadania otrzymują przewidziane w regulacjach prawnych dotyczących ww. zadań środki na koszty obsługi, w tym na koszty wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

2) Do władz samorządowych należy organizacja realizacji tych zadań i ustalenie wysokości wynagrodzeń, w tym ewentualne podwyżki wynagrodzeń wykonujących te zadania, i do władz samorządowych należy organizacja realizacji tych zadań i ustalenie wysokości wynagrodzeń, w tym ewentualne podwyżki wynagrodzeń.

3) Fakt, iż świadczenia rodzinne w danej gminie realizowane są w ośrodku pomocy społecznej, wynika z decyzji odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w tej gminie, a nie obligatoryjnych zapisów ustawowych. W konsekwencji w wielu gminach w Polsce świadczenia rodzinne, tak jak szereg innych zadań samorządowych także nie objętych dodatkami, są realizowane np. w urzędzie miasta lub gminy.

Odpowiedź Ministerstwa uzyskał SS PAP.