Zgodnie z decyzją akcjonariuszy Orlenu, oprócz Daniela Obajtka, absolutorium nie otrzymali również: Armen Artwich, Adam Burak, Patrycja Klarecka, Michał Róg, Jan Szewczak i Józef Węgrecki, a także Piotr Sabat, Krzysztof Nowicki, Iwona Waksmundzka-Olejniczak oraz Robert Perkowski.

Reklama

Brak absolutorium dla zarządu Orlenu

W każdym z głosowań nad 11 członkami zarządu przeciwko udzieleniu absolutorium opowiedziało się ponad 90 proc. akcjonariuszy.

Specjalny zapis

Głosowania nad absolutorium przeprowadzono osobno i imiennie. W każdym z projektów uchwał widniał zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w okresie.

Uzasadnienie decyzji ZWZ

"W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen” - brzmi uzasadnienie do projektów uchwał, które ostatecznie przyjęło wtorkowe ZWZ. Takie stanowisko - jak wyjaśniono w dokumencie - jest spowodowane „negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki”.

Co oznacza ta decyzja?

Otwiera ona możliwość wszczęcia postępowania sądowego i żądania odszkodowania na rzecz firmy w związku z ewentualnymi nietrafionymi decyzjami biznesowymi.