To rozwiązanie ma na celu zapewnienie wszystkim obywatelom godziwego poziomu życia na emeryturze, eliminując ubóstwo wśród osób starszych.

Jak działa emerytura obywatelska?

Reklama

W systemie emerytury obywatelskiej świadczenie jest wypłacane z budżetu państwa, a nie z funduszy gromadzonych przez ZUS. Wysokość emerytury jest zazwyczaj ustalana na poziomie minimum egzystencji lub w oparciu o inne kryteria, takie jak wiek, stan zdrowia czy sytuacja rodzinna.

Ile dostaniesz na emeryturze obywatelskiej?

Wysokość emerytury obywatelskiej w Polsce jest tematem dyskusji i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niektóre propozycje zakładają, że emerytura obywatelska powinna wynosić tyle samo co minimalna emerytura, czyli obecnie 1588,44 zł brutto (dane na czerwiec 2024). Inne propozycje sugerują wyższą kwotę, np. na poziomie minimum socjalnego.

Czy emerytura obywatelska jest możliwa w Polsce?

Obecnie w Polsce nie ma planów wprowadzenia emerytury obywatelskiej. System emerytalny oparty jest na składkach, a wysokość świadczenia zależy od wysokości wpłaconych składek i stażu pracy. Jednakże, w obliczu starzejącego się społeczeństwa i problemów z wypłacalnością obecnego systemu, emerytura obywatelska może stać się w przyszłości przedmiotem debaty publicznej.

Argumenty za i przeciw emeryturze obywatelskiej

Zalety:

Eliminacja ubóstwa wśród osób starszych. Emerytura obywatelska gwarantuje wszystkim obywatelom minimalny dochód na emeryturze, niezależnie od ich sytuacji zawodowej.

Uproszczenie systemu emerytalnego. System emerytury obywatelskiej jest prostszy i bardziej przejrzysty niż obecny system oparty na składkach.

Zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego. Emerytura obywatelska zapewnia obywatelom poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej na emeryturze.

Wady:

Wysokie koszty dla budżetu państwa. Wprowadzenie emerytury obywatelskiej wymagałoby znacznych nakładów finansowych ze strony państwa.

Ryzyko zmniejszenia motywacji do pracy. Emerytura obywatelska może zniechęcać do pracy, ponieważ osoby wiedzą, że otrzymają świadczenie niezależnie od tego, czy pracowały, czy nie.

Trudności w ustaleniu odpowiedniej wysokości świadczenia. Ustalenie wysokości emerytury obywatelskiej, która zapewni godziwy poziom życia, ale jednocześnie nie obciąży zbytnio budżetu państwa, jest trudnym zadaniem.