Reklama

Rząd przyjął propozycję, zgodnie z którą od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 326 zł i wyniesie 4626 zł brutto. Oznacza to, że na rękę każdy pracownik otrzymujący najniższe wynagrodzenie - dostanie 3 484 zł.

Najniższa krajowa 2025. Co to oznacza dla pracowników?

Wzrost płacy minimalnej o 326 zł brutto w porównaniu do 4300 zł brutto obowiązujących od lipca 2024 roku to dobra wiadomość dla około 3 milionów Polaków, którzy zarabiają najniższą krajową. Kolejna podwyżka wynagrodzenia przełoży się na dalszą poprawę ich sytuacji materialnej i zwiększenie siły nabywczej.

Co to oznacza dla pracodawców?

Dla pracodawców podwyżka płacy minimalnej oznacza kolejny wzrost kosztów pracy. Będą oni musieli ponownie dostosować swoje budżety do nowych przepisów i ewentualnie podnieść ceny swoich produktów lub usług, aby zrównoważyć rosnące wydatki.

Minimalna stawka godzinowa 2025 również w górę

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i o dzieło. Od 1 stycznia 2025 roku wyniesie ona 30,20 zł brutto.

Kontrowersje wokół podwyżki

Propozycja rządu dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku spotkała się z różnymi reakcjami. Związki zawodowe domagały się jeszcze wyższej podwyżki, argumentując, że obecna propozycja nie rekompensuje w pełni wzrostu kosztów życia. Z kolei organizacje pracodawców wyrażają obawy dotyczące negatywnego wpływu podwyżki na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.