W ciągu pierwszych 12 minut od uruchomienia systemu o godz. 10.00 zarejestrowano 2273 wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Podróże z Klasą" wyczerpując przeznaczoną pulę środków w kwocie 60 mln zł - poinformował resort.

Reklama

Na czym polega program?

Program “Podróże z klasą” wspiera szkoły w organizacji wycieczek szkolnych, umożliwiając uczniom poznawanie tradycji, kultury i osiągnięć polskiej nauki. W ramach tego przedsięwzięcia, Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje dotacje na finansowanie wycieczek.

Cele programu

Uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez praktyczne poznawanie kultury i nauki. Wsparcie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego. Zachęcenie młodzieży do udziału w kulturze.

Kwota dofinansowania

Wycieczki trwające od 2 do 5 dni mogą otrzymać wsparcie: Dwudniowe: do 20 000 zł. Trzydniowe: do 30 000 zł.
Czterodniowe: do 40 000 zł. Pięciodniowe: do 50 000 zł.
Wycieczka musi odbyć się z udziałem co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników nie może przekroczyć

Kto może składać wnioski?

Organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową, liceum, technikum, szkołę artystyczną itp.
Jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne i fizyczne.