Lokalne Strategie Rozwoju to plany, które definiują priorytety i cele rozwojowe dla określonego obszaru. Są one tworzone przez lokalne grupy działania, składające się z przedstawicieli społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i władz lokalnych. Wybór najbardziej efektywnych LSR jest kluczowy dla skutecznego wykorzystania funduszy europejskich.

Reklama

Cele dotacji

Konkurs ogłoszony przez resort rolnictwa ma na celu identyfikację i promowanie najbardziej efektywnych i innowacyjnych strategii, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju polskiego sektora rybackiego.

Ile pieniędzy można zgarnąć?

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 wynosi 3,5 mld zł. Z tego, wkład Unii Europejskiej to 2,3 mld zł. Dodatkowo, alokacja z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) wynosi 512 387 953,00 euro.

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie można składać za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021. To jest oficjalna strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu.

Okres składania wniosków

Okres składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu rozpoczyna się 10 lipca 2024 r. i kończy 6 września 2024 r.