W opublikowanym komunikacie przekazano, że poszkodowani przedsiębiorcy będą mogli porozmawiać z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od czwartku 23 maja br. od godz. 8.00 w II Oddziale ZUS przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie.

Reklama

Jakie są dostępne formy pomocy?

Dostępne formy pomocy to m.in. ulgi dotyczące np. odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności z tytułu nieopłaconych składek na raty. Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że do tej pory wnioski o ulgi złożyło ponad 60 przedsiębiorców.

Co należy zrobić?

Aby otrzymać ulgę, należy złożyć wniosek do ZUS oraz dostarczyć dokumenty niezbędne do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl). Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc doradców w oddziałach.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się także o jednorazowe bezzwrotne wsparcie z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 2000 zł oraz dofinansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy części wynagrodzeń pracowników – do wysokości połowy wynagrodzenia minimalnego przez trzy miesiące.