Władza reaguje na krytykę co do podwyżek cen prądu od 1 lipca 2024 r. I Senat proponuje: od 2,66 zł do 14,90 zł mniej za prąd miesięcznie. Przez pół roku da to oszczędność od 15,96 zł do 89,4 zł.

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa, to opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu). Opłata mocowa, czyli opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu).

O wartości opłaty mocowej decyduje Urząd Regulacji Energetyki. Do 30 września każdego roku ogłaszane zostają stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy.

Rachunek za prąd składa się z czterech części:

Reklama
  • Opłata za prąd – czyli płatność za energię, którą faktycznie zużyliśmy,
  • Opłata dystrybucyjna, czyli płatność za doprowadzenie energii za pomocą sieci dystrybucyjnych.
  • opłata mocowa, która pojawiła się na fakturze od 1 stycznia 2021 r., jako dodatkowa pozycja.
  • podatki.

Tauron wyjaśnia opłatę mocową tak:

Opłatę mocową pobieramy, aby zebrać środki na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Kwota zebrana w ramach opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu tej usługi oraz uzasadnionym kosztom Zarządcy Rozliczeń. Składają się na nie koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej, koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz koszty, które wynikają z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy. Środki z tytułu opłaty mocowej będą finansowały między innymi budowę nowych jednostek wytwórczych (elektrowni), a także modernizację i utrzymanie już istniejących, aby zapewnić stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

Opłata mocowa na rok 2024 dla gospodarstw wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto w zależności od zużycia energii elektrycznej, zatem na całe drugie półrocze spadek rachunków miałby wynieść od 15,96 do 89,4 zł. Właśnie ta opłata ma zostać zawieszona.

Reklama

Jak odbędzie się zawieszenie opłaty mocowej?

Senacka komisja gospodarki zaproponowała we wtorek poprawkę do ustawy o bonie energetycznym i ograniczeniu cen energii, która zakłada zwolnienie gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r. z opłaty mocowej.

Komisja przyjęła poprawkę, zgłoszoną przez senatora KO Stanisława Gawłowskiego, która zakłada zwolnienie w drugiej połowie 2024 r. gospodarstw domowych z płacenia opłaty mocowej. Opłata mocowa na rok 2024 dla gospodarstw wynosi od 2,66 do 14,90 zł miesięcznie netto w zależności od zużycia energii elektrycznej, zatem na całe drugie półrocze spadek rachunków miałby wynieść od 15,96 do 89,4 zł. Jak przekonywał Gawłowski, zwolnienie gospodarstw domowych z opłaty mocowej ograniczy prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za energię elektryczną "o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią".

Ustawa trafi teraz na posiedzenie plenarne Senatu.

Polecamy także artykuł o kilku bonach energetycznych z portalu Infor.pl

Czy można otrzymać kilka bonów energetycznych na jeden adres? Jak to zrobić? Czy będzie kontrola?

Co to jest bon energetyczny?

Dwa progi dochodowe:

1) 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz

2) 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

W przypadku przekroczenia limitów obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - obniżamy wartość bonu aż do 20 zł.

Podstawowa kwota bonu energetycznego (dla wszystkich spełniających kryterium dochodowe) – maksymalnie 600 zł

Bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wartość bonu to 20 zł.

Podwyższona kwota bonu energetycznego (ogrzewanie domu prądem i wpis do CEEB) - maksymalnie 1200 zł

Podwyższony bon energetyczny gminy wypłacają w kwocie:

1) 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

2) 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

3) 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

4) 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego niższa niż 20 zł, ten bon nie przysługuje.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.