Wirtualna Polska wskazuje, że rząd podjął decyzje, że będzie pomagał osobom "ekstremalnie ubogim", ale nie "po prostu ubogim".

Zasiłki. Powyżej 823 zł dochodu (na osobę) nie otrzymasz świadczeń z pomocy społecznej [Wirtualna Polska]

W artykule czytamy:

1) Część osób żyjących poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnej biedzie, będzie zbyt "bogata", aby otrzymać pomoc.

Reklama

2) Wejście w życie nowych przepisów będzie oznaczało dehumanizowanie tysięcy ludzi, odarcie ich z jakiejkolwiek godności, podniesienie patologii wprowadzonej za rządów Prawa i Sprawiedliwości do kwadratu. Wreszcie: skazanie na powolną śmierć tych, którzy są słabi i którym państwo zobowiązało się w konstytucji pomagać.

3) Jak bowiem wyliczyło EAPN Polska, już w 2025 r. dla kilku typów rodzin kryteria będą niższe niż granica minimum egzystencji, a w 2027 r., do którego roku mają kryteria obowiązywać - próg będzie niższy niż minimum dla wszystkich rodzajów gospodarstw domowych.

4) "CAŁKOWITA PORAŻKA obecnego systemu weryfikacji kryteriów!!!" - podsumowali ministerialną propozycję eksperci specjalizujący się w tematyce ubóstwa.

5) Według raportu EAPN Polska w 2022 r. w zasięgu skrajnego ubóstwa żyło 1,8 mln osób. W skrajnym ubóstwie, poniżej minimum egzystencji, żyło blisko 400 tys. dzieci (o 26 tys. więcej niż rok wcześniej) oraz niemal 300 tys. seniorów (14 tys. więcej).

Reklama

Całość artykułu na Wirtualnej Polsce:

Lewica oszukała ubogich Polaków. Ludzie w głębokiej biedzie zostaną bez wsparcia [OPINIA]Patryk Słowik

Zasiłki, pomoc społeczna, kryterium dochodowe, zasiłek stały: Rząd odpowiada na krytykę mediów

W efekcie artykułu na WP i krytyki w innych mediach przedstawiciele rządu wydali taki komunikat:

MRPiPS: o waloryzacji w pomocy społecznej co roku. Czy komunikat zapowiada zmiany decyzji rządu dla 2025 r. o podwyżkach?

Depesza PAP w tej sprawie:

Obecne władze MRPiPS chcą wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy. Szczegółowe propozycje zmian opracuje zespół ekspercki – przekazał PAP w poniedziałek rzecznik resortu Michał Syska.

"System pomocy społecznej wymaga zmiany, aby lepiej reagować na potrzeby osób w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na takim stanowisku stoi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które pracuje nad kompleksową reformą systemu pomocy społecznej" – powiedział.

Obecna ustawa, jak zauważył, ma już 20 lat. Syska zaznaczył, że najpilniejszej zmiany wymagają zasady dotyczące ustalania kryteriów dochodowych uprawniających do otrzymania pomocy.

Obecnie ich aktualizacja jest obowiązkowa raz na trzy lata. "Przepisy pozwalają robić to częściej, ale jak pokazuje przykład poprzedniego rządu, nawet rekordowa inflacja nie skłoniła do skorzystania z tej możliwości. Dlatego obecne władze MRPiPS chcą wprowadzić obowiązkową coroczną aktualizację kryteriów" – przekazał.

W tym celu – jak poinformował - w ministerstwie powstaje zespół złożony z ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrów Usług Społecznych, który wspólnie wypracuje szczegółowe rekomendacje zmian.

W kontekście aktualnie obowiązujących przepisów Rada Ministrów skierowała do Rady Dialogu Społecznego propozycję podniesienia progów dochodowych o 30 proc. (234 złote) dla osoby samotnie gospodarującej i o 37 proc. (223 złote) dla osoby w rodzinie.

"W obu przypadkach jest to wzrost przekraczający współczynnik inflacji za lata 2022-2024 (planowana inflacja między styczniem 2022, a grudniem 2024 wyniesie 29,06 proc.). Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.: pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł), maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł)" – wskazał rzecznik resortu.

Propozycje te będą teraz przedmiotem uzgodnień w Radzie Dialogu Społecznego, która do 15 czerwca może zaproponować Radzie Ministrów inne kwoty. Ostateczną decyzję zgodnie z ustawą rząd musi podjąć do 15 lipca.

Dlaczego media skrytykowały rząd - jakie kryterium dochodowe na 2025 r. w pomocy społecznej i dlaczego tak nisko?

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd w odpowiednim komunikacie poinformował opinię publiczną o podwyższeniu od 2025 r. kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Rząd proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, które związane są z ustawą o pomocy społecznej. Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Rząd Donalda Tuska potwierdził, że od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.:pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

Źródło: Komunikat rządu: Podwyżka kryteriów dochodowych. 1010 zł dla samotnych. Dla rodzin 823 zł [Zasiłki]