Punkty określają stan zdrowia osoby niepełnosprawnej pod kątem poziomu wsparcia jakiego potrzebuje. I na tej podstawie ZUS przyznaje i wypłaca świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające - 80 punktów kontra 79 punkty

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń poinformował o 150 000 wnioskach o świadczenie wspierające. To dużo, ale tylko 3000 osób ma przyznane punkty potrzebnego poziomu wsparcia. Niestety większość z tych osób otrzymała 80 punktów lub mniej, co oznacza bardzo niskie kwoty wypłaconego świadczenia wspierającego.

Jak przeliczyć punkty 79 albo 80 na świadczenie dla osoby niepełnosprawnej. Musimy znać wartość renty socjalnej i przemnożyć ją przez 220%, 180%, 120%, 80%, 60% i 40%. Po waloryzacji od 1 marca 2024 r. wynosi ta renta 1780,96 zł. Po podstawieniu otrzymujemy poniżej 1425 zł i 1069 zł

Reklama

W 2024 r. zależności od poziomu potrzeby wsparcia będzie to:

 • 95–100 pkt. – 220 proc. renty socjalnej;
 • 90–94 pkt. – 180 proc. renty;
 • 85–89 pkt. – 120 proc. renty;
 • 80–84 pkt. – 80 proc. renty (czyli 1425 zł);
 • 75–79 pkt. – 60 proc. renty (czyli 1069 zł) i
 • 70–74 pkt. – 40 proc. renty socjalnej.

Warto także pamiętać, że w 2024 r. świadczenie wspierające otrzymają tylko osoby niepełnosprawne, które uzyskały minimum 87 punktów. To próg kwalifikujący do otrzymania tego świadczenia. Jeśli masz mniej, wówczas otrzymasz je dopiero w 2025 lub 2026 roku, z jednym wyjątkiem: osoby, które uzyskają co najmniej 70 punktów, będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające od 2024 roku, pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Pełne informacje na ten temat udostępnił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, w artykule na Infor.pl.

Zapamiętaj! Wprowadzenie świadczenia wspierającego odbywa się etapami. Osoby z 87–100 punktami mogą ubiegać się o nie od 2024 r., osoby z 78–86 punktami od 2025 r., a osoby z 70–77 punktami od 2026 r.

Szczegóły obliczeń w poniższym artykule Infor.pl Tylko 1069 zł dla około 50% osób niepełnosprawnych. Niektórzy mają 1425 zł ze świadczeniem pielęgnacyjnym albo zasiłkiem opiekuna

Reklama

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2024 r. - etap 1 (WZON)

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, składa do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Aby mogła się ona ubiegać o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,
 • orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Gdy osoba z niepełnosprawnością otrzyma decyzję WZON i nie odwoła się od niej, będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.

Jak uzyskać świadczenie wspierające w 2024 r. - etap 1 (ZUS)

Wniosek będzie można złożyć do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia
 • lub bankowość elektroniczną.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, ale nie ma profilu na PUE ZUS, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy jej taki profil automatycznie, na podstawie danych z wniosku.

Wniosek do ZUS może również zostać złożony przez pełnomocnika.

Do wniosku o świadczenie wspierające nie załączasz decyzji wydanej przez WZON. Wszystkie dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN). System ten prowadzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).