Dodatek do emerytury w wysokości 230 zł miesięcznie przyznawany jest emerytom, którzy pracowali w dwóch zawodach. Pierwsze przelewy trafiły już w tym roku do beneficjentów.

Reklama

Świadczenie ratownicze. Co to takiego?

Świadczenie ratownicze przyznawane jest od grudnia 2021 roku jednak nie każdy może złożyć wniosek o ten dodatek do emerytury. Komu przysługuje świadczenie ratownicze? Dotyczy ono dwóch grup zawodowych: ratowników górskich i strażaków ochotników. Od wakacji 2023 roku świadczenie to nie podlega opodatkowaniu, a sam dodatek do emerytury jest wypłacany do końca życia.

Reklama

Świadczenie ratownicze. Warunki

By otrzymać świadczenie ratownicze należy osiągnąć odpowiedni staż pracy. Wnioskujący musi dodatkowo udokumentować swoją działalność.

Reklama

Wnioskując o ten dodatek do emerytury należy wykazać, że brało się udział w akcjach lub działaniach ratowniczych. Okresy aktywności wymagane do przyznania świadczenia wynoszą zaś 20 lat stażu pracy dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Do przyznania świadczenia ratowniczego należy potwierdzić wykonywanie zawodu ratownika górskiego lub strażaka ochotnika przed 31 grudnia 2011 roku. Niezbędne jest także złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez 3 osoby. Minimum jedna z nich powinna mieć za sobą pełnienie funkcji publicznych lub okres zatrudnienia w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie ratownicze?

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego. Chcąc wnioskować o świadczenie ratownicze należy zgłosić się do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ tego świadczenia nie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłatą świadczenia ratowniczego zajmuje się Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Beneficjenci tego dodatku do emerytury otrzymują przelewy do 15. dnia każdego miesiąca. Wypłaty są dożywotnie i przyznawane niezależnie od wysokości emerytury zasadniczej.