"Środki przeznaczone na finansowanie wsparcia odbiorców uprawnionych wynikającego ze wskazanych wyżej przepisów będą pochodziły z Funduszu COVID-19, który będzie zasilany z gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. oraz innymi środkami w sposób przewidziany stosownymi przepisami. Przewidywane finansowanie wsparcia odbiorców z Funduszu COVID-19 określono na kwotę 16,5 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.

Reklama

Cel ustawy

"Celem ustawy jest zminimalizowanie wpływu podwyżek cen energii i gazu dla najbardziej wrażliwych odbiorców, w tym przede wszystkim w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej (w tym szpitale, szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej) oraz jednostek samorządu terytorialnego, po dniu 31 grudnia 2023 r. Brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby na tych rynkach bardzo wysokie wzrosty rachunków dla odbiorców uprawnionych, które w zależności od rynku mogłyby wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%" - czytamy dalej.

Reklama
Reklama

Projekt przewiduje utrzymanie na okres I poł. 2024 r. cen energii elektrycznej zatwierdzonych na 2023 r.

"Szacunkowo, maksymalna cena energii elektrycznej w wysokości 412 zł/ MWh będzie obowiązywała gospodarstw domowe w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej, co pozwoli skierować ochronę do najbardziej potrzebujących" - wskazano w uzasadnieniu.

W projekcie wprowadzono też cenę maksymalną paliw gazowych bez zmian na I poł. 2024 r.

"Projekt przewiduje wprowadzenie gazowej składki na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2022 r. na podobnych zasadach, jak gazowy odpis na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za 2023 r." - napisano dalej.

Zwiększone wsparcie dla najuboższych

Wnioskodawcy proponują także utrzymanie w I poł. 2024 r. przewidzianych obecnie mechanizmów ograniczenia wysokości cen za ciepło i jego dostawę. Zakładają także "zwiększone wsparcie dla osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego".

Jednocześnie stabilizacji cen energii i nośników energii będą sprzyjały dodatkowe propozycje zawarte w projekcie ustawy, tj. przywrócenie obowiązku sprzedaży energii na giełdach (tzw. obligo giełdowe) oraz liberalizacja zasad budowy lądowych elektrowni wiatrowych, "których rozwój został zablokowany wprowadzeniem tzw. reguły 10H", "niewystarczająco zmienionej w marcu 2023 r.", podano również.

Wnioskodawcy proponują, aby ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. obliga giełdowego (wejście w życie przewidziane z dniem 1 lipca 2024 r.) oraz regulacji dotyczących rozwoju lądowej energetyki wiatrowej, które miałyby wejść w życie po upływie 30 dnia od dnia ogłoszenia ustawy.