Publikując sprawozdanie finansowe za 2020 r., Narodowy Bank Polski potwierdził wczoraj słowa swojego szefa Adama Glapińskiego o rekordowym wyniku finansowym. Zysk banku centralnego wyniósł 9344,1 mln zł. Był o 1,5 mld zł większy niż rok wcześniej. Kwota wyniku jest ważna przede wszystkim dla rządu, bo 95 proc. zysku NBP zasila kasę państwa.
Wynik z operacji finansowych – chodzi o efekty zarządzania rezerwami walutowymi – przekroczył w ub.r. 7,3 mld zł. Był o 1,7 mld zł wyższy niż rok wcześniej. Dochody urosły o 1,8 mld zł, do 10,6 mld zł. Ich główna pozycja to "zrealizowane różnice kursowe na transakcjach w walutach obcych". Tego typu dochody przekroczyły 6,3 mld zł, ale były o niespełna 600 mln zł większe niż rok wcześniej. Na transakcjach z udziałem dolara amerykańskiego NBP zarobił praktycznie tyle samo, co rok wcześniej. Największa poprawa...