Jak wynika z badania „Dlaczego Polacy się zadłużają” przeprowadzonego przez IMAS International, który powstał w listopadzie 2018 roku na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej ponad 75 proc. Polaków w wieku 18-64 lata zadeklarowało, że przynajmniej raz w życiu wzięło kredyt albo pożyczkę.

"Choć Polacy okazują dużą rezerwę wobec pożyczania pieniędzy, nie powstrzymuje ich to przed zadłużaniem się – taki jest główny wniosek badania. Głównym powodem wzięcia kredytu, pożyczki-chwilówki, czy zakupów ratalnych jest to, że dana rzecz jest zbyt droga, aby kupić ją od razu. Tak deklaruje 44 proc. badanych. Kolejne powody to chwilowe problemy finansowe (29 proc.) oraz nieprzewidziane wydatki, które pochłonęły zgromadzone wcześniej pieniądze (27 proc.).

Polacy najczęściej zadłużają się w bankach (75 proc.) i korzysta ze zobowiązania w postaci kredytu konsumpcyjnego, samochodowego lub hipotecznego. Co piąta osoba spłaca raty za zakup sprzętu w sklepach a 13 proc. badanych przyznało, że korzysta ze zobowiązania zaciągniętego w firmach pożyczkowych.Reklama

Remont, wydatki i podróże

Na co najczęściej wydawane są pożyczone w ten ostatni sposób pieniądze? Jak wynika z badań firmy Szybka Gotówka są one wykorzystywane do takich celów jak codzienne potrzeby a wśród nich niespodziewane wydatki takie jak np. naprawa samochodu, spłata innego kredytu, czy opłacenie dodatkowych rachunków. Poza tym pożyczkobiorcy często potrzebują dodatkowej gotówki, gdy zdecydują się na remont, czy też w okresie poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego np. na szkolną wyprawkę albo opłatę dodatkowych zajęć dla dziecka. Klienci serwisu szybkagotowka.pl za pożyczone pieniądze opłacają także swoje leczenie. Coraz częściej środki te przeznaczane są także na wypoczynek i podróże.

Z analizy serwisu wynika, że najczęściej po takie pożyczki sięgają osoby w wieku 25-34 lat (39 proc.). Liczną grupą są również osoby w wieku 35-44 lat (35 proc.). Zaobserwowaną przez serwis tendencją jest ta, która mówi o tym, że im osoba jest starsza (po przekroczeniu granicy 44 lat), tym rzadziej korzysta z usług serwisu). Liczba klientów w wieku 45-54 lata to 10 proc., 55-64 lat – 5 proc. a powyżej 65 lat – zaledwie 3 proc. . Nieznaczna jest również liczba osób pożyczających gotówkę będących w wieku 18-24 lat (8 proc.). Z danych wynika, że większość pożyczkobiorców zamieszkuje województwo mazowieckie, a grono klientów serwisu stanowią także osoby z województwa śląskiego (11,8 proc.), dolnośląskiego (9,4 proc.) oraz małopolskiego (8 proc.).

Niezamężna kobieta mieszkająca na Mazowszu

Okazuje się, że największą grupę klientów stanowią kobiety (56,9 proc.), z kolei odsetek mężczyzn korzystających z szybkich pożyczek wynosi 43,1 proc. Najczęściej z serwisu takiego jak szybkagotowka.pl korzystają osoby stanu wolnego (50,51 proc.) a nieco rzadziej osoby po zawarciu małżeństwa (31,7 proc.).

Aby złożyć wniosek o pożyczkę potencjalni zainteresowani serwisem „Szybka Gotówka” najczęściej korzystają z urządzenia mobilnego (62 proc.), komputera stacjonarnego (35,8 proc.) a najmniej (2,2 proc.) wykorzystuje w tym celu tablet.

Można, więc pokusić się o stwierdzenie, że klientem internetowej platformy pożyczkowej szybkagotowka.pl jest kobieta w wieku 25-34 lata, mieszkająca na Mazowszu. Nie posiada jeszcze męża, pracuje na pełen etat i ubiega się o udzielenie pożyczki za pomocą urządzenia mobilnego.