To oznacza, że nad fiordami wielką wagę przykłada się do wspierania rodziny. Sztandarowym świadczeniem jest zasiłek rodzicielski (foreldrepenger), przyznawany na okres urlopu rodzicielskiego. Zasiłek jest wypłacany w wysokości ostatniego wynagrodzenia, pod warunkiem, że rodzic przed pójściem na urlop przepracował 6 z 10 miesięcy. Urlop trwa 46 tygodni, ale rodzic, jeśli chce, może wybrać dłuższy wariant – 56 tygodni, jednak wtedy zasiłek rodzicielski płatny jest w wysokości 80 proc. ostatniego wynagrodzenia.

Reklama

Lista świadczeń zaczyna się od zasiłku rodzinnego (barnetrygd), wynoszącego 970 koron (485 zł wg kursu NOK = 0,5 PLN). Przysługuje on na każde dziecko urodzone w Norwegii, o ile matka zarejestruje się w norweskim Urzędzie Ewidencji Ludności (Folkeregisteret) i wypłacany jest od miesiąca po urodzeniu do miesiąca przed ukończeniem przez dziecko 18 lat. Samotni rodzice po spełnieniu pewnych warunków mogą otrzymać o jeden zasiłek więcej, niż posiadają dzieci. Dodatkowo tacy rodzice, przez wzgląd na czasową niezdolność do pracy spowodowana opieką nad małym dzieckiem, mogą się ubiegać o jeszcze jeden dodatek (småbarnstillegg) w wysokości 660 koron (330 zł). Przysługuje on na dziecko w wieku od 1 do 3 lat i przyznawany jest tylko raz, tzn. bez względu na liczbę dzieci.

Szczególną troską Norwegia obejmuje najmniejsze dzieci. Na dziecko w wieku od 13 do 18 miesięcy przysługuje zasiłek opiekuńczy (kontantstøtte) w wysokości 5 tys. koron (2,5 tys. zł), który dla dzieci w wieku 19-23 miesięcy spada do 3304 koron (1652 zł). Jeżeli zaś dziecko nie pójdzie do przedszkola, to rodzic może się ubiegać o przedłużenie czasu wypłacania zasiłku o 11 miesięcy, zostanie on jednak pomniejszony o 50 proc.

Jeśli komuś zdarzy się utrata pracy, przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnych. Jego wysokość ustalana jest indywidualne na podstawie wyliczanej dla bezrobotnego kwoty bazowej, na którą składają się zarobki z ostatniego roku, do których dodaje się ewentualne świadczenia socjalne. Alternatywnie brana pod uwagę może być średnia zarobków z trzech lat. Kiedy już urząd wyliczy kwotę bazową dla bezrobotnego, przysługuje mu 0,24 proc. tej kwoty dziennie, wypłacane za 5 dni w tygodniu. Dla przykładu, jeśli kwota bazowa wyniesie 200 tys. koron (100 tys. zł), to zasiłek będzie miał wysokość 480 koron dziennie (240 zł).

CZYTAJ WIĘCEJ:Nie chcą imigrantów w Norwegii. Coraz częściej mówią o Polakach >>>

ZOBACZ TAKŻE:Socjal - oto, co ciągnie Polaków Zachód >>>