Ustawa szczegółowo opisuje procedurę przejęcia banków w tarapatach przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Gdy przepisy wejdą w życie, zamiast tradycyjnej upadłości BFG będzie mógł wejść w rolę właściciela i sprzedać bank lub część, nie przerywając jego działania. Zminimalizuje to koszty bankructwa dla klientów, sektora bankowego i gospodarki. – To jedna z krytycznych ustaw, która powinna być wprowadzona. Nie dlatego, że się teraz pali, ale po to, by jeśli zacznie się palić, była straż pożarna i nie było groźby rozprzestrzenienia się pożaru – mówi DGP prezes BFG Jerzy Pruski.

Reklama

To rozwiązanie jest nauczką po światowym kryzysie, którą będą musiały wprowadzić kraje UE. Włączenie SKOK-ów pod działanie ustawy to krok, którego celem jest objęcie kas regułami nadzoru i zabezpieczania klientów jak w sektorze bankowym. Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę, która obejmuje wkłady zdeponowane w SKOK-ach gwarancjami BFG i zwiększa kompetencje KNF wobec SKOK-ów. Umożliwia też bankom przejmowanie tych kas w przypadku kłopotów finansowych.