Ubiegły rok był dla światowego systemu bankowego najgorszy od wybuchu kryzysu. Kapitalizacja instytucji finansowych na świecie spadła o ponad 20 proc. Są jednak beneficjenci tej sytuacji. Dominującą pozycję na rynku zdobywają banki z rynków wschodzących. Dobrze wypada też Polska. PKO BP stał się w ubiegłym roku dziesiątym najbardziej dochodowym bankiem na świecie – wynika z najnowszego opracowania opublikowanego przez analityków z amerykańskiego Boston Consulting Group.

Generalnie banki zamiast wracać do zdrowia, jak oczekiwali analitycy, straciły 20 proc. swojej wartości rynkowej – napisał BCG. Najgorzej było w Europie Zachodniej. Na przestrzeni ostatnich czterech lat banki straciły 58 proc. kapitalizacji. Niewiele lepiej mają się banki z Europy Środkowo-Wschodniej. Ich kapitalizacja spadła o blisko 47 proc. W efekcie udział Starego Kontynentu w światowym bilansie zmniejszył się o 12 pkt proc. do 23 proc. w 2011 r. Wśród trzydziestu największych banków świata pozostały zaledwie dwa ze strefy euro (hiszpański Santander na 14. miejscu i francuski BNP Paribas na 26.).

Relatywnie dobra jest kondycja banków w USA, które – choć w latach 2007 – 2011 straciły 25 proc. kapitalizacji – zwiększyły swój udział w światowym bilansie o 3 pkt proc. do 27 proc. w 2011 r.

Zwycięzcami kryzysu są banki z rynków wschodzących. Instytucje finansowe z regionu Azja – Pacyfik odpowiadają za 36 proc. światowej kapitalizacji. O 3 pkt proc. w globalnym bilansie wzrosła rola banków z Ameryki Łacińskiej. Jako jedyne zanotowały wzrost kapitalizacji w okresie 2007 – 2011 (plus 14 proc.). Sukces banków z rynków wschodzących to efekt tego, że do gry wkroczyła ogromna liczba osób i firm po raz pierwszy decydujących się na konta bankowe i kredyty – czytamy w raporcie.

Na tle bankowych dramatów w Europie korzystnie wypadła Polska. Nie było dramatycznych spadków w dochodach akcjonariuszy banków. Wskaźnik całkowitej stopy zwrotu dla udziałowców (TSR) zmniejszył się o 4,8 proc. (dla porównania w USA minus 13,8 proc, a w Holandii – minus 28 proc.). Z kolei polski PKO BP uzyskał w 2011 r. rentowność (ROE) na poziomie 16 proc. W zestawieniu opartym na analizie wyników finansowych banków z 20 krajów o kapitalizacji powyżej 5 mld dol. zwyciężył indonezyjski Bank Rakyat Indonesia (ROE – 34,8 proc.) i rosyjski Sbierbank, który przyniósł 27 proc. zysków.