W tym tygodniu wiceminister finansów Ludwik Kotecki poinformował PAP, że zysk z NBP trafi do budżetu państwa jeszcze w czerwcu. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym w 2010 roku NBP osiągnął zysk w wysokości 6,5 mld zł. Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zysk NBP, pomniejszony o 5-procentowy odpis na fundusz rezerwowy, zostanie przekazany do budżetu państwa. W projekcie budżetu na 2011 rok z deficytem na poziomie 40,2 mld zł założono, że wpłata z NBP wyniesie 1,7 mld zł.

Reklama

Ustawa o NBP mówi, że w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego banku centralnego wpłata z zysku podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Minister finansów Jacek Rostowski zapowiadał już, że zysk NBP zostanie w całości przeznaczony na obniżenie długu publicznego i deficytu budżetowego w tym roku.