We wtorek Komisja Europejska opublikowała rekomendacje gospodarcze i budżetowe dla 27 krajów UE oraz oddzielną rekomendację dla strefy euro, które w czerwcu mają przyjąć państwa Unii. Wydała je na podstawie nadesłanych przez kraje członkowskie planów konwergencji i reform gospodarczych.

Reklama

"Do 2013 roku Polska powinna przyjąć prawo wdrażające stałą regułę wydatkową, (...) spójną z europejskim systemem rachunkowości" - czytamy we wtorkowych rekomendacjach KE. Od 1 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o finansach publicznych zdefiniowała tzw. regułę wydatkową, ograniczającą wzrost wydatków elastycznych państwa i nowych do maksymalnie 1 pkt proc. ponad inflację. Reguła ta miała być tymczasowa.

"Polska powinna wdrożyć ogłoszone w projekcie budżetu na 2012 rok środki (zmniejszające deficyt) oraz zawrzeć nowe +stałe+ środki, by zredukować deficyt do poniżej 3 proc. PKB w 2012 roku i minimalizować cięcia w wydatkach prowzrostowych, czyli np. dofinansowanie projektów unijnych" - czytamy w rekomendacjach. Państwa UE mają wdrażać rekomendacje KE przez 12 - 18 miesięcy, by wzmocnić nadszarpnięte kryzysem finanse publiczne i wzrost gospodarczy