Rada Polityki Pieniężnej postanowiła ponownie podnieść stopy procentowe NBP kontynuując cykl zacieśniania polityki pieniężnej - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Reklama

"Dane, które napłynęły w ostatnim okresie zmniejszają ryzyko osłabienia się koniunktury w polskiej gospodarce. W ocenie Rady, kontynuacja ożywienia gospodarczego w Polsce wraz z dalszym wzrostem zatrudnienia może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie" - mówił Belka, przedstawiając uzasadnienie decyzji o podwyżce.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła na wtorkowym posiedzeniu wszystkie stopy procentowe NBP o 25 pb. Od środy stopa referencyjna NBP będzie wynosić 4 proc., lombardowa 5,50 proc., depozytowa 2,50 proc., a redyskonta weksli 4,25 proc.