"Euro przetrwa" - mówi krótko telewizji CNBC Otmar Issing. ług niego obecny kryzys walutowy tylko wzmocnił strefę euro. Do tego wreszcie można wprowadzić reformy, których wcześniej Unia się bała - wzmocniony nadzór finansowy, lepsza kontrola nad długiem publicznym poszczególnych krajów, czy wreszcie sankcje za łamanie traktatów unijnych.

Issing jest więc zupełnie innego zdania, niż jego koledzy z USA. Słynny inwestor, Jim Rogers, twierdzi, że wspólna waluta nie przetrwa 15 lat, a kolejne kryzysy tylko osłabiają euro.