Łączne zyski dużych i średnich spółek giełdowych wykazywane w raportach rocznych nie spadną drastycznie. Rzeczywiste, czyli oczyszczone ze zdarzeń jednorazowych, wyniki będą wyraźnie gorsze. Z przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną zestawienia wynika, że 79 dużych i średnich firm notowanych na warszawskiej giełdzie osiągnie w tym roku prawie 20,2 mld zł zysku netto.

Reklama

Jeśli te szacunki, sporządzone na podstawie dostępnych nam wyników spółek prognozowanych przez analityków, się potwierdzą, to spadek łącznych zysków w porównaniu z 2008 rokiem może wynieść zaledwie 1,1 proc.

Analitycy spodziewają się, że w IV kwartale spółki powinny osiągnąć wyraźnie wyższe łączne zyski niż w tym samym okresie 2008 roku, który dla wielu firm był fatalny. Nie wykluczają też, że suma ich zysków w ostatnich trzech miesiącach roku będzie wyższa niż w III kwartale 2009 r.

Więcej informacji: Polskie spółki zarobią w tym roku 20 mld. zł.

p