Nowy wzór wizualizacji mLegitymacji na ekranie urządzenia mobilnego uwzględnia zmienioną szatę graficzną dokumentów prezentowanych w nowej wersji aplikacji mObywatel.

Co się zmienia we wzorze legitymacji dla emeryta i rencisty

Z wzoru wizualizacji mLegitymacji została usunięta informacja o nieważności tego dokumentu. Informacja na temat ważności dokumentu stanowi integralny element aplikacji i będzie widoczna podczas weryfikacji wizualnej dokumentu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel, to do osoby weryfikującej należy decyzja w zakresie wyboru metody weryfikacji dokumentu mobilnego. Elementy, które mogą podlegać weryfikacji w celu potwierdzenia autentyczności, ważności, integralności lub pochodzenia tego dokumentu mobilnego regulowane są w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Dostępne są trzy metody weryfikacji: wizualna, funkcjonalna, kryptograficzna.

Jak zweryfikować prawdziwość legitymacji?

Reklama

Weryfikacja wizualna jest podobna do weryfikacji tradycyjnych dokumentów. Osoba weryfikująca może sprawdzić następujące elementy, np.:

Reklama

- fotografię,
- datę ostatniej aktualizacji danych,
- zegar pokazujący aktualną datę i godzinę,
- grafiki tła umieszczonego za danymi osobowymi.


Jeśli podczas korzystania z ww. metody weryfikacji osoba weryfikująca będzie miała wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu, możliwe jest skorzystanie z metody funkcjonalnej. Polega ona na okazaniu przez posiadacza aplikacji dowolnej funkcjonalności aplikacji (np. wyświetlenie certyfikatu) lub uruchomieniu określonej funkcji (np. skanera QR kodów).

Reklama

Możliwa będzie również weryfikacja mobilnej wersji legitymacji emeryta-rencisty metodą kryptograficzną, która jest najbardziej zalecana przez Ministra Cyfryzacji i może być realizowana przez weryfikację aplikacja-aplikacja, aplikacja-rozwiązanie webowe lub aplikacja-system. W przypadku weryfikacji aplikacja-aplikacja nie wymaga się integracji systemów teleinformatycznych, ale wymaga się, aby osoba weryfikująca posiadała urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją mObywatel posiadającą funkcjonalność skanowania QR kodów. W procesie weryfikacji jest walidowana zarówno ważność certyfikatu użytkownika aplikacji, jak również samego dokumentu mobilnego.

Media

Co to jest mLegitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista może korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami.

Przykład
Pan Wojciech dwa lata temu przeszedł na emeryturę. Od tego czasu posługuje się plastikową legitymacją emeryta-rencisty. Większość spraw Pan Wojciech załatwia za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji mObywatel ma dostęp m.in. do swoich recept, prawa jazdy i certyfikatu potwierdzającego szczepienie na COVID-19. Od stycznia 2023 r. pan Wojciech będzie mógł dodać do swojej aplikacji również mLegitymację emeryta-rencisty. ZUS wystawi mu ją automatycznie. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ja na ekranie swojego smartfon Pan Wojciech potwierdzi, że jest emerytem. Dzięki temu bez problemu skorzysta z przysługujących mu ulg i uprawnień. Jego plastikowa legitymacja zachowuje ważność, ale dzięki mLegitymacji nie musi już nosić jej przy sobie.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.