"W grudniu 2023 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2023 roku o 4,7 procent (9,6 procent rok do roku). Wzrost ten spowodowany był między innymi wypłatami premii kwartalnych, rocznych i świątecznych, nagród rocznych, jubileuszowych, nagród z okazji Dnia Górnika, wypłat z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisał GUS.

Reklama

Kto zarobił najwięcej?

Największy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w stosunku do poprzedniego miesiąca wystąpił w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 82,8 procent).

Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2023 roku podobnie jak w ubiegłym miesiącu odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (20.136,24 złotych), a najniższą w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (5.639,35 złotych).

Wynagrodzenie wzrosło o niemal 10 procent

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w grudniu ubiegłego roku wzrosło o 9,6 procent, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach pozostało spadło o 0,1 procent rok do roku.

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,7 procent i wyniosło 8 032,96 złotych. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym pozostało bez zmian i wyniosło 6 495,3 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 11,9 procent wzrostu rok do roku w przypadku płac i 0,2 procent spadku rok do roku w przypadku zatrudnienia.