Jak już informowaliśmy, w czwartek 14 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na kolejne pięć pytań w sprawach frankowych zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Reklama

Podejmowana była sprawa C-28/22 - chodziło w niej o rozstrzygnięcie wątpliwości, jakie powstały na skutek interpretacji uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 roku w sprawie terminu biegu przedawnienia roszczeń banku.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w grudniu kolejne, trzecie, orzeczenie w polskiej sprawie frankowej. Tym razem rozstrzygnął między innymi jak liczyć początek biegu przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału.