Klienci Getin Banku w gorszej sytuacji

W odróżnieniu od klientów innych banków kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty frankowe w Getin Noble Banku, stoją na znacznie gorszej pozycji.

W lipcu ub.r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał - na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - postanowienie o ogłoszeniu upadłości. To jeden z banków, którego znaczną część portfela stanowiły kredyty walutowe.

O ile zwykle w bataliach sądowych kredytobiorcy walutowi występują z dwoma niezależnymi żądaniami: o zapłatę wpłaconych rat oraz o stwierdzenie nieważności umowy, to w przypadku klientów Getin Banku po ogłoszeniu upadłości dochodzenie tego pierwszego żądania w ramach postępowania cywilnego jest niemożliwe.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »