Życzymy sobie aby nasze życie było długie, szczęśliwe i w dobrobycie, ale czy jesteśmy na to przygotowane i czy naprawdę mamy to zaplanowane? Czy czasem nasze plany nie sięgają jedynie czasu do zakończenia aktywności zawodowej, a co jeśli będziemy naprawdę żyły długo?

Reklama

Zacznijmy od zobrazowania, jakie mamy szanse na długie życie.

Polska jest jednym z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej. Liczba mieszkańców naszego kraju, którzy osiągnęli już 60 lat, zbliża się do 10 mln, a prognozy na 2050 rok wskazują wzrost tej liczby o kolejne 4 miliony. Starzejące się społeczeństwo jest wynikiem między innymi tego, co powinno nas cieszyć - żyjemy coraz dłużej! Około 2050 roku liczba 100-latków będzie aż dziewięć razy większa niż dziś. Najciekawszą dla nas kobiet informacją jest prognoza, że aż 88% z przyszłych 100-latków, będziemy stanowić my, kobiety.

Nie taka słaba ta nasza płeć, jak mówią. Dane pokazują, że to kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Już dziś, średnio na emeryturze żyjemy 9 lat dłużej niż panowie, a do tego, jest nas od nich więcej. W 2030 roku współczynnik feminizacji pokazuje, że na 100 mężczyzn przypadać będzie aż 135 kobiet. Zatem nasze planowanie powinnyśmy określać w zdecydowanie dłuższej perspektywie, bo przecież kto powiedział, że to nie my będziemy jedną z tych przyszłych stulatek? Prognozy pokazują, że aż 94 kobiety na 100, dożyją do emerytury, a co dziesiąta emerytka dożyje do 96 lat. Biorąc pod uwagę te dane, można śmiało stwierdzić, że większość z nas dożyje do emerytury, ale my kobiety prawie na pewno. No więc, co z planowaniem życia, gdy skończymy pracować?

Znając już szanse na długie życie, dobrze jest życzyć sobie go w szczęściu i dobrobycie. Czy jesteśmy na to przygotowane? Co robimy już dziś, aby zająć się organizacją szczęśliwego życia, mając zapewnione środki na życie? Na jakim poziome chcemy żyć na emeryturze?

Reklama

Skoro prawie na pewno każda z nas dożyje do emerytury, to trzeba założyć, że i na emeryturze będziemy żyć długo. Obecnie wiek emerytalny kobiet to 60 lat. Biorąc pod uwagę prognozowaną długość życia, to co czwarta kobieta będzie spędzać na emeryturze więcej niż 32 lata, a emerytura co dziesiątej z nas, może trwać dłużej niż 36 lat. Szanowne Panie, to więcej niż jedna trzecia naszego życia! Zatem zacznijmy planować i organizować, tą jedną trzecią naszego życia.

Reklama

Faktem jest, że długość życia na emeryturze jest jednym z głównym elementów, które decydują o wysokości naszych emerytur. Kolejnym faktem jest to, że kobiety mają niższe emerytury. Mitem natomiast jest, że kobiety odkładają mniej na emeryturę, gdyż na koniec marca 2021 r. średni stan kont i subkont w ZUS dla kobiet i mężczyzn urodzonych w latach 1962- 1969 był dla odpowiednich roczników zbliżony. W przypadku rocznika 1962 dla mężczyzn (59 lat) przeciętny stan konta to 386,0 tys zł a dla kobiet w tym wieku 385,4 tys. zł. Różnica w kwotach wypłacanych emerytur wynika więc głównie z tego, że panowie pracując dłużej o 5 lat, mają swoje konta zasilanie dłużej i dodatkowo jeszcze pięciokrotnie waloryzowane w tym czasie. Oznacza to, że stan kont służący do wyliczenia emerytury dla panów może być wyższy o ponad 45%! Dłuższa praca o 5 lat, skutkuje obecnie tym, że emerytury osób kończących pracę w wieku 65 lat są aż o 76% wyższe niż osób, które odchodzą na emeryturę w wieku 60 lat. Zatem różnica nie jest zależna od płci, gdyż średnie stany kont w ZUS są dla kobiet i mężczyzn w wieku 59 lat zbliżone. Kluczem jest tu wiek, w którym przechodzimy na emeryturę.

Kolejnym ważnym elementem jest liczba lat pracy i okresy przerwy macierzyńskiej. Brak odpowiedniej liczby przepracowanych lat skutkuje tym, iż obecnie wśród osób pobierających tzw. mikroemerytury, prawie 82% stanowią kobiety.

W takim razie, skoro czas spędzony na emeryturze może sięgać powyżej 30 lat, zacznijmy zastanawiać się nad zaplanowaniem swojego dobrobytu. Oczywiście, że możemy pracować dłużej, ale mamy też możliwość już dziś gromadzić dodatkowy kapitał na emeryturę. Niestety dane pokazują jak niewielki procent społeczeństwa oszczędza na produktach emerytalnych w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego, a przecież mamy różne możliwości. Produkty takie jak IKE, IKZE, PPK, PPE dają nam szansę, nie tylko na systematyczne oszczędzanie i zebranie kapitału, ale dodatkowo możemy korzystać również z ulg podatkowych, z których niestety nie korzystamy. Z przysługującej nam ulgi do odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania, w 2020 roku, skorzystało jedynie 1,4% pracujących.

Może więc przestańmy jedynie życzyć sobie długiego, szczęśliwego życia w dobrobycie, a przyjmując fakt, że będziemy żyć długo, finanse zacznijmy planować i organizować już dziś.

Patrycja Bereźnicka, Ekspert PKO TFI
Jest to informacja reklamowa. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID). Pełna treść noty prawnej znajduje się na stronie PKO TFI www.pkotfi.pl/nota-prawna/.