Należy jednak pamiętać, że tempo rozwoju sektora finansowego zależy od kondycji ekonomicznej, aktywności klientów oraz obowiązujących regulacji i polityki gospodarczej państwa. Z kolei siła i stabilność banków bardzo często determinują możliwości rozwoju gospodarczego kraju. Jeśli w okresie dobrej koniunktury gospodarczej, niskiego bezrobocia, rosnących płac oraz dostępności finansowania stale spada rentowność banków, co przekłada się na zmniejszenie przyszłych możliwości kreowania akcji kredytowej, to powstaje pytanie o sposób działania sektora w czasie spodziewanej zmiany cyklu gospodarczego.

Współpraca i przeciwdziałanie


Za nami kilka lat działania gospodarki przy stanie niskich stóp procentowych. Wzrost inflacji w wielu krajach, spadek tempa rozwoju oraz wojny handlowe czy walutowe wzmacniają atmosferę niepewności, która nie pozostaje bez wpływu na nastroje klientów banków. Sektor stara się aktywnie uczestniczyć i przygotowywać do realizacji programów rozwojowych, takich jak czyste powietrze, energetyka odnawialna, mieszkalnictwo. Banki wciąż inwestują, choć nie bez kłopotów, w nowe technologie i zabezpieczenia. Z powodu nadmiernych obciążeń zaczynają niestety tracić, w niektórych obszarach, dystans do liderów innowacyjności.

Banki w Polsce od wielu lat stawiają na współpracę w ramach Związku Banków Polskich. Jej efektem są m.in. unikalne w skali Europy projekty, takie jak System Zastrzegania Kart. Inicjatywa sprowadza się do prostego pomysłu – jednej, wspólnej infolinii 828 828 828 pozwalającej klientom banków na szybkie zastrzeżenie karty w przypadku jej utraty. Połączenie z numerem jest bezpłatne i możliwe z każdego zakątka świata – po dodaniu prefiksu +48. Według danych Związku Banków Polskich w Polsce są 42 mln kart.

Innym przykładem współpracy sektora, która wpływa na bezpieczeństwo milionów Polaków, jest System Dokumenty Zastrzeżone, stanowiący ogólnopolską bazę milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Uczestniczą w nim wszystkie banki oraz wiele innych firm i instytucji. System chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. Infrastruktura jest tak skonstruowana, że informacja wskazująca na to, że dokument jest zastrzeżony w Centralnej Bazie Danych Systemu DZ, a tym samym powinien być wyeliminowany z obrotu, natychmiast pojawia się we wszystkich placówkach bankowych i u innych podmiotów uczestniczących w systemie – wszystko w czasie niemal rzeczywistym. Skradzione, ale niezastrzeżone dokumenty mogą być wykorzystane m.in. do wyłudzeń kredytów, kradzieży przedmiotów zakupionych z odroczonym terminem płatności lub pobranych z wypożyczalni oraz zawierania umów najmu w celu kradzieży wyposażenia. System zapobiega tym przestępstwom. Polacy mają obecnie 33 mln dowodów osobistych, a w bazie Systemu DZ znajduje się obecnie ponad 1,8 mln skradzionych lub zagubionych dokumentów.

Wyzwania

Dynamiczne zmiany zachodzące w europejskim systemie prawno-finansowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wymuszają konieczność redefinicji dotychczasowych modeli funkcjonowania sektora bankowego, tak by mógł jak najefektywniej przygotować się do nadchodzących wyzwań. A szczególnym wyzwaniem będzie dla banków otwarta bankowość. Tutaj również banki wspólnie wypracowały wspólny standard – PolishAPI definiujący interfejs programistyczny na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2). PolishAPI to odpowiedź polskiego sektora płatniczego (banków i podmiotów niebankowych) na potrzebę umocnienia innowacji finansowej w Polsce w niedyskryminujący i zrównoważony sposób. Inicjatywa budowy tego sektorowego standardu ma również na celu obniżenie kosztów implementacji wymogów dyrektywy PSD2.

Przyszłość

Jak będzie wyglądać dalszy rozwój sektora bankowego? Czy banki będą tworzyć wspólne inicjatywy, czy postawią na autonomiczne projekty? Co dalej po erze otwartej bankowości? Na to z pewnością nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a intensywna dyskusja dotycząca kierunków rozwoju banków trwa. Z pewnością wpływ na to, jak będzie funkcjonować polski sektor bankowy, będzie miała przede wszystkim europejska gospodarka. A Europa stoi w obliczu trudnych wyzwań związanych z określeniem własnych ścieżek wzrostu, problemem migracji i starzenia się poszczególnych społeczeństw, a także ze zmianami o charakterze światopoglądowym i organizacyjnym. Skomplikowały się relacje pomiędzy niektórymi krajami Unii, tak jak i stosunki transatlantyckie. Wiele przesłanek przemawia za tym, że kolejne lata nie będą okresem wysokiej stabilności i harmonijnej współpracy. Będzie musiała się uporać z następstwami brexitu, ale też z istotnym spadkiem tempa rozwoju gospodarczego w wielu krajach UE.

www.Zastrzegam.pl

www.DokumentyZastrzezone.pl


Reklama

PARTNER